ฝ่ายจัดการ

ดร.วิวัฒชัย หล่มศรี
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์

นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯฝ่ายธุรการ

นางกุลรศิ จำรัส
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ฝ่ายการเงิน

นางหฤทยา บุญเกตุ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ธัญธิดา สีนวลแตง
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายสินเชื่อ

นางสุชานันท์ โรจนพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ


ฝ่ายบัญชี

นางจุไรรัตน์ ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
นายทรงพล จอมประเสริฐ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ


ฝ่ายอาคารสถานที่

นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

ปรับปรุงข้อมูล / 22 ธันวาคม 2565

เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นี้ ใช้คุกกี้ เพื่อให้บริการและวิเคราะห์การเข้าชม รายละเอียด

การตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ถูกตั้งค่าเป็น "อนุญาตคุกกี้" เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือคุณคลิก "ยอมรับ" ด้านล่าง แสดงว่าคุณยินยอมในการดำเนินการนี้

ปิด