บทความสั้นโดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ / 30 กันยายน 2565