บทความสั้นโดย ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ / 23 กันยายน 2565