29 สิงหาคม 2565 อบรมผู้แทนหน่วยอำเภอเมืองประถมอุตรดิตถ์