18 สิงหาคม 2565 อบรมผู้แทนหน่วยจังหวัดหน่วยอาชีวศึกษาฯ