สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (สฝอ.)
ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565
วันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2566
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดประกาศสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)

ฉบับที่ 1 – วิธีการและแนวปฏิบัติการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ส.ส.อ. ปี 2566 – 2567

ฉบับที่ 2 – ให้มีการเลือกตั้งกรรมการ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.) ประจำปี 2566

ฉบับที่ 3 – กำหนดหน่วยเลือกตั้ง สถานที่หน่วยเลือกตั้งและหมวดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ปี 2566

-รายชื่อผู้สมัครคณะกรรมการดำเนินการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

ฉบับที่ 5 – การแต่งตั้งผู้สังเกตการณ์การเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์
(ส.ส.อ.)

ฉบับที่ 7 – ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิต์ (ส.ส.อ.)


ประกาศสมาคมฌาสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (สฝอ.)

ฉบับที่ 1 – การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมณาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน(สฝอ.)

ฉบับที่ 2 – การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสมาคมมาปนกิจสงเกราะห์ของผู้ฝากเงิน (สฝอ.) ประจำปีการเงิน 2566 (เพิ่มเดิม)

ฉบับที่ 3 – กำหนดหน่วยลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปีการเงิน 2566

ฉบับที่ 4 – แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สฝอ.

ฉบับที่ 5 – รายชื่อผู้สมัครเป็นกรรมการดำเนินการสมากมณาปนกิจสงเกราะห์ของผู้ฝากเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตล์ สฝอ. ประจำปี 2566

ฉบับที่ 6 – รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงิน สฝอ. ประจำปี 2566

ฉบับที่ 8 – ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ สฝอ.ปีการเงิน 2566วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 1/2566

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ


 i-Pay ระบบค้นหาข้อมูลตรวจสอบยอดเรียกเก็บชำระค่าหุ้น/หนี้

UPDATE : กุมภาพันธ์ 2566


i-30Percen ระบบค้นหาข้อมูลสมาชิกยอดค้างชำระ

UPDATE :

UPDATE : กุมภาพันธ์ 2566 –
หน่วยจังหวัด/บำนาญศึกษาธิการ/ประถมเขต1/บำนาญเขต1/เกษียณกรมสามัญเขต1)(2)/ข้าราชการบำนาญ สปจ.อต./เกษียณอายุราชการ(เขต1)(2)/บำนาญ กศน./การศึกษานอกระบบฯ/รร.ฟากท่าวิทยา/ประถมเขต2/บำนาญเขต2/บำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์/พนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/บำนาญสพม.39ตรวจสอบใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดออนไลน์ประกาศสหกรณ์ฯ


กิจกรรมสหกรณ์ฯ


ปฏิทินงานสหกรณ์ฯ

เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นี้ ใช้คุกกี้ เพื่อให้บริการและวิเคราะห์การเข้าชม รายละเอียด

การตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ถูกตั้งค่าเป็น "อนุญาตคุกกี้" เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือคุณคลิก "ยอมรับ" ด้านล่าง แสดงว่าคุณยินยอมในการดำเนินการนี้

ปิด