ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2563

ประกาศ - แต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประกาศฉบับที่ 1 เรื่องกำหนดหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศฉบับที่ 2 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประจำหน่วยในการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศฉบับที่ 3 เรื่องตรวจสอบรายชื่อสมาชิกผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก
ประกาศฉบับที่ 4 เรื่องกำหนดการยื่นคำร้องขอย้ายหน่วยเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประกาศ - การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

แบบคำร้อง -

แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก // แบบคำร้องขอย้ายเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก //
ใบสมัครรับคัดเลือกเป็นผู้แทนสมาชิก

ระเบียบ - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก พ.ศ.2563

 


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ


Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com