ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

i-coop


E-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ

จดหมายข่าวจากประธานฉบับที่ 6

บทความความจากประธาน ( 3 พฤษภาคม 2560)
สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพ จดหมายฉบับนี้ห่างจากฉบับที่แล้วหลายวันเลยทีเดียว ต้องขอภัย ท่านที่คอยติดตามข่าวสารสหกรณ์ทางคอลัมภ์นี้ด้วย เพราะเดือนเมษายน มีภารกิจหนาแน่นมาก ทั้งงานหลวง งานราษฏร์ แต่ก็ผ่านไปด้วยความเรียบร้อยดีเพียงบกพร่องหน้าที่การเขียนจดหมาย เตือนภัยหน้านี้ต้องระวังฟ้า ระวังลม ระวังไฟกันให้มากๆนะครับ ช่วงที่ผ่านมามีเหตุเพลิงไหม้บ้านพักอาศัยของครูบ้าง ของนักเรียนบ้าง รวมทั้งหลายอำเภอโดนพายุถล่มบ้านพังเสียหาย คณะกรรมการสหกรณ์ ได้มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือ เยียวยา แม้ไม่มาก ก็ถือเป็นการช่วยเหลือยามยาก และคิดแก้ปัญหาถาวรกันต่อไป มันสุดวิสัยและไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แม้กับตัวเองหรือคนอื่น...ต้องระมัดระวังเพิ่มขึ้นให้มากๆกว่าเดิมนะครับมีเหตุต้องแจ้งกรรมการประจำหน่วยนะครับ


การประชุมกรรมการดำเนินการเดือนเมษายนที่ผ่านมามีทั้งข่าวดี และข่าวร้ายมาบอกกล่าวกับ สมาชิกหลายประการ ที่ว่าข่าวร้าย แต่ก็ไม่ร้ายมากนักก็คือ สิ้นเดือนมีนาคมปีนี้ เรามีกำไร 131 ล้าน 9 แสนกว่าบาท เมื่อเทียบกับปีที่แล้วมีกำไรน้อยกว่า 15 ล้านกว่าบาทคือ 147 ล้านบาทฌศษ ท่านสมาชิกคงทายออก ว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่นอน เพราะการลดดอกเบี้ยไปถึง 50 สตางค์ก็ต้องส่งผลเช่นนี้ แต่เราก็ยังมีความมั่นใจว่า จะไม่ให้ทิ้งห่างจนเกินไปเมื่อถึงสิ้นปีการเงิน คอยติดตามมาตรการและวิธีการกันต่อไป สำหรับข่าวดีก็คือ ได้แก้ไขปัญหาที่สมาชิกฝากมาจากการไปประชุมพบปะกันหลายเรื่องเช่น การแก้ไขการระยะเวลาการแจ้งติดต่อขอรับเงินสวัสดิการ เมื่อคู่สมรสที่ไม่ได้เป็นสมาชิกเสียชีวิต โดยแก้ไขจากภายใน 30 วัน เป็น ภายใน 1 ปี นับแต่วันเสียชีวิต เพื่อขอรับจากสหกรณ์ เรื่องที่สองคือการอนุมัติให้ถอนเงินฝาก (กรณีกู้เงินเพื่อนำเงินฝากเพื่อชำระค่าสมาคม สส.อค.และสมาคม สส.ชสอ) สมาคมละ 55,000 บาทโดยมีเงื่อนไขและกติกา.ให้ค้างไว้สมาคมละ 25,000 บาท และจะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักเงินปันผล เฉลี่ยคืน เพื่อชำระสมาคมทั้งสองสมาคมนี้ เรื่องที่สามคือการอนุมัติให้กู้เงินปันผลเฉลี่ยคืน ได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของเงินปันผลปีที่ผ่านมา (2559) ขณะนี้คณะกรรมการเงินกู้กำลังจัดทำระเบียบให้รัดกุม คาดว่าจะมีผลในเดือน มิถุนายน 2560 นี้ เรื่องที่ 4 คือการกู้เงินสวัสดิการภายในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ส่งชำระภายใน 5 ปีคาดว่าจะให้กู้ได้ในเร็วๆนี้ ขณะเดียวกันขยายเพดานเงินกู้ สมาชิกสามารถกู้เงินทุกสัญญา ได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท
นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติโครงการด้านวิชาการ เพื่อสมาชิกหลายโครงการ เช่น การอบรมสมาชิกใหม่ โครงการเกษตรหลังเกษียณ ศูนย์เรียนรู้แห่งยุค บุคคลพอเพียง โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ และโครงการพบปะสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนเป็นต้น ..แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ..

ชวลิต คำเพ็ง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com