ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

i-coop


E-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 12 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ

จดหมายข่าวจากประธานฉบับที่ 10

จดหมายจากประธาน 10 เดือนกับกรรมการฯชุดทิ่ 57

สวัสดีครับสมาชิกที่เคารพรักทุกๆท่าน เมื่อสิ้นเดือนกันยายนก็ครบ 10 เดือนพอดีที่กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ชุดที่ 57 ได้ทำงานมา ผมกล่าวเสมอว่าวันนี้สหกรณ์เรามีความมั่นคง ก็เพราะ 57 ปีที่ผ่านมาเรามีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ประธานกรรมการ ที่มีความซื่อสัตย์ ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเป็นอย่างดีตลอดมา ถึงวันนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องสานต่อเพื่อให้สมาชิกและองค์กรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามนโยบายพัฒนาด้านเศรษฐกิจไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลนี้..


บัดนีใกล้เวลาที่จะต้องมีการสรรหากรรมการชุดที่ 58 มาเสริมกำลังให้แข็งแกร่ง เร่งแก้ไขปัญหาเพื่อมวลสมาชิกตามเป้าหมายต่อไป สำหรับปีการเงิน 2561 มีสมาชิกที่ครบวาระและต้องมีการสรรหาใหม่คือ บำนาญ 3 / ม.ราชภัฏ + เทศบาล 1 / บ้านโคก + ฟากท่า 1 / พิชัย 1 / หน่วยจังหวัด 1 / สพม.39 แทนตำแหน่งที่ว่าง 1 รวม 8 หน่วยด้วยกัน พร้อมการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการฝ่ายบัญชี อีก 1 ตำแหน่ง และขณะนี้ คณะกรรมการดำเนินการได้มีมติการสรรหาคณะกรรมการที่จะมาทำหน้าที่สรรหา กรรมการชุดที่ 58 ตามจำนวนดังกล่าวจำนวน 5 ท่านดังนี้
1. นายพิทยา วงษ์ยอด ประธาน
2. นายชัยนาม นันทภานุวัฒน์ รองประธาน
3. นายกิจจา ตรงต่อกิจ กรรมการ ประชาสัมพันธ์
4. นายประวัฏิศาสณ์ จอมประเสริฐ กรรมการ
5. นายนิวัติ อยู่จำนงค์ กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหา (กกส.) ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่เพื่อเตรียมการแล้ว และได้กำหนดปฏิทิน การดำเนินการดังนี้
วันที่ 1-3 พย. 2560 วันรับสมัคร
วันเสาร์ที่ 18 พย. 2560 วันลงคะแนนสรรหาล่วงหน้า
วันเสาร์ที่ 25 พย. 2560 วันลงคะแนนสรรหาทั่วไป
ปฏิทินที่สหกรณ์กำหนดต่อเนื่องจาก กกส.ก็คือกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยผู้แทนสมาชิกในวันอาทิตย์ที่ 26พย.และกำหนดรับเงินปันผล เฉลี่ยคืน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกอีกครังหนึ่ง ที่จะต้องมาใช้สิทธิ์เพื่อการสรรหากรรมการชุดนี้ เพื่อทำหน้าที่แทนท่านต่อไป

ชวลิต คำเพ็ง

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561

 

Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com