ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

i-coop


E-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ

จดหมายข่าวจากประธานฉบับที่ 8

จดหมายจากประธาน ( 25 กรกฏาคม 60 )


สวัสดีสมาชิกช่วงวันสำคัญวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ เป็นมิ่งขวัญของชาวไทยซึ่งยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกคน...ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมฯ ข้าพระพุทธเจ้าสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัด แล้วก็ถึงกำหนดการเลือกผู้แทนของสมาชิกอีกครั้ง นั่นแปลว่าเราจะได้มีโอกาสรับเงินค่าเดินทางไปเลือกตั้งท่านละ 2,000 บาทเท่าๆกัน ดังนั้นจึงขอให้สมาชิกทุกท่านได้โปรดทำหน้าที่ สรรหาบุคคลที่ท่านคิดว่าเป็นตัวแทน 1 ใน 10 คนของท่านเอง โรงเรียน หน่วยงานถือว่าเป็นหน่วยเลือกตั้ง เพราะสหกรณ์ต้องการให้มีการกระจายกันไปอย่างทั่วถึง ผู้แทนนี่แหละจะเป็นผู้รับและนำข่าวสารของสหกรณ์ไปหาท่าน บางแห่งแจ้งมาว่าอยากเปลี่ยนบ้าง เพราะคนเดิมเป็นหลายครั้งแล้วก็ลองคุยกันในกลุ่มนะครับ อยากให้ได้ตัวแทนที่เกิดจากการเลือกจริงๆ

สมาชิกบางท่านบ่นน้อยใจว่าทำไมตารางที่ขึ้นไลน์ มีแต่ของบำนาญ แล้วที่ไม่ใช่ล่ะไม่เห็นแจ้ง เป็นเพราะว่ากรรมการประจำหน่วยจะเป็นผู้ไปแจ้งและรับผิดชอบเบิกเงินไปจ่ายให้สมาชิกเองซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วตั้งแต่ 25 กรกฎาคม ถึง 15 สิงหาคม 2560 บางอำเภอก็วันเดียวได้ครบทุกโรงเรียน ขึ้นอยู่กับจำนวนโรงเรียนนะครับ บางอำเภอมีมากก็อาจ 2-3 วัน แล้วงานก็เสร็จส่งได้เลยทันที ส่วนของข้าราชการบำนาญนั้น ไม่ได้อยู่รวมกันเหมือนโรงเรียน จำเป็นต้องนัดหมายเป็นหน่วยๆไป โดยกรรมการที่เป็นตัวแทนของข้าราชการบำนาญจะเป็นผู้ไปดำเนินการ บางวันอาจเป็น 2 -3 หน่วย (อำเภอ) ส่วนอำเภอเมืองนั้นขอเป็นสถานที่เดียวกันคือสหกรณ์ของเรา แต่อย่างที่บอกคืออยากเห็นผู้แทนสมาชิกที่ได้มาจากการเลือกจริงๆ เพื่อการดูแล และเข้าถึงกันอย่างใกล้ชิด ไม่อยากเห็นการขอชื่อมาเป็นโดยไม่ทราบว่า ผู้แทนสมาชิกของกลุ่มเขาเป็นใคร ขอยกตัวอย่างบำนาญที่น่าเป็นแบบอย่างได้คืออำเภอลับแล ทุกท่านไปตามที่นัดหมาย แล้วประธานของอำเภอจะเป็นผู้ดำเนินการ เอาจำนวนโควต้า 1:10 ที่ได้มาบริหาร สมมุติตำบลแม่พูลมีสมชิกบำนาญ 30 คนก็ให้โควต้า 3 คนแล้วสมาชิกในตำบลนั้นเลือกกันเองเป็นต้น ซึ่งผลออกมาก็จะมีตัวแทนที่อยู่ใกล้กัน ติดต่อกันได้สะดวก ลดปัญหาเรื่องการติดต่อประสานงานกันได้อย่างดี อยากเห็นทุกหน่วยเป็นแบบนี้ เชื่อว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีเรื่องประชาธิปไตย อยากให้พัฒนาไปให้ถึงจุดเปลี่ยน ที่ผู้แทนสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ของสมาชิกที่เป็นเจ้าของสหกรณ์ทุกคนครับ......


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561

 

Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com