ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

i-coop


E-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ

จดหมายข่าวจากประธานฉบับที่ 5

บทความความจากประธาน ( 3 เมษายน 2560)
สวัสดีครับ.สมาชิกสหกรณ์ฯที่เคารพทุกท่าน คนไทยได้ปฏิบัติดี เพื่อรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน ที่ผ่านไป ถือเป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่ทรงสนพระราชหฤทัยในความเป็นไทยเป็นที่ยิ่ง อีกทั้งพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญต่อการออมของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมสนองพระราชประสงค์นี้ ด้วยโครงการส่งเสริมการออมเฉลิมพระเกียรติ เป็นปีที่ 3 พร้อมทั้งเชิญชวนให้แต่ละโรงเรียนฝากเงินออมนี้ไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ เพื่อเพิ่มพูนดอกเบี้ยถึงร้อยละ 4 ต่อปี ให้แก่นักเรียน และปีนี้ก็ยังคงทำต่อไป ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ สิ้นปีจะมีการประเมินและรับรางวัลโล่จากกรมส่งเสริมฯและเงินสดจากสหกรณ์ฯ


การประชุมสัมมนาสมาชิกในช่วงนี้ สังเกตว่าได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น สมาชิกเข้าร่วมกันเกือบเต็มทุกจุด ให้การเคารพกติกาในการสัมมนาดียิ่ง บางพื้นที่ถือโอกาสมุฑิตาจิตครูอาวุโสด้วยเลยทำให้กรรมการและเจ้าหน้าที่มีกำลังใจในการนำเสนอสิ่งที่สมาชิกควรรับทราบในกิจการที่ตัวเองเป็นเจ้าของ..เราเพียงหวังในเบื้องต้นว่าสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการดูแล รักและหวงแหนในสถาบันการเงินของตัวเอง แล้วความ มั่นคงมั่งคั่ง และยั่งยืน ที่ทุกฝ่ายหวังไว้จะต้องประสบความสำเร็จ อย่างแน่นอน เพราะ กรรมการแต่ละชุดก็เพื่อเข้ามาทำหน้าที่ดูแล และบริหารให้กิจการเจริญงอกงามต่อจากชุดก่อนๆที่ผ่านมาอยู่กันแค่ 2 ปี หรือ 4 ปีเท่านั้น แต่ผู้ที่จะทำให้กิจการสหกรณ์เจริญรุ่งเรืองได้ก็คือสมาชิกทุกท่านนั่นเอง ใครเดือนร้อนประสบอัคคีภัย วาตภัย เราก็ช่วยกันเยียวยา แม้ไม่มากมายแต่ก็ได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามหลักการของสหกรณ์นะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผู้แทนสมาชิกกำลังเดินทางไปศึกษาดูงาน ตามมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีที่ผ่านมา การศึกษาดูงานเป็นเรื่องดี บางเรื่องไม่ต้องคิดใหม่ เห็นที่ไหนดีนำมาต่อยอดได้เลย ปีต่อๆไป ก็อาจเปลี่ยนกันเป็นผู้แทนสมาชิกบ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้ มามีบทบาททำหน้าที่แทนกัน หากมีการอนุมัติงบประมาณอีกก็คงได้ไปบ้าง. แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีขอขอบคุณคำแนะนำจากสมาชิกอาวุโสหลายท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ก่อตั้งสหกรณ์มา และมีความปรารถนาดีที่อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของสหกรณ์ เพื่อเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกรุ่นต่อๆไป ตลอดจนนานเท่านาน กรรมการชุดนี้และเจ้าหน้าที่ปัจจุบัน ก็ขอปวารณาตัวสืบสานและปฏิบัติตามข้อแนะนำของทุกท่านตลอดไปครับ...

ชวลิต คำเพ็ง


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com