ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 19 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


โครงการสวัสดิการข้าราชการครูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ปี 2563

ประกาศ : ประกาศฉบับที่ 2 -กำหนดหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจำปีการเงิน 2563

ประกาศฉบับที่ 3 - กำหนดเขตลงคะแนนและปริมณฑลหน่วยลงคะแนนในการสรรหากรรมการฯ

ประกาศฉบับที่ 4 - กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้สมัครการสรรหากรรมการฯ

ประกาศฉบับที่ 8 - แต่งตั้งกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนทั่วไปในการสรรหากรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบฯ

...................................

แบบฟอร์ม : ใบสมัครกรรมการ 2563


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com